OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Prešporský Dračí dvojboj

Prešporský Dračí dvojboj (PDD) je kombináciou dvoch pretekov - Prešporského Ultra Trailu (22. október 2016) zastúpeného trasou MINI-ULTRA s dĺžkou 50 km a Dračieho krosu (23. október 2016) s trasou dlhou 15 km, ktorého organizátorom je ŠK pre Radosť.

Pre prihlásenie sa na PDD je potrebné v prihlasovacom formulári PUT zvoliť trasu "PREŠPORSKÝ DRAČÍ DVOJBOJ - PUT MINI-ULTRA (50 km) + Dračí kros (15 km)". Nie je potrebné sa prihlasovať aj naj na webe Dračieho krosu, nakoľko informácia o Vašom prihlásení bude organizátorovi poskytnuté z našej strany. Cena štartovného pre PDD je 7 EUR. Na podujatie Dračí kros je potrebné si priniesť diplom z Prešporského Ultra Trailu (MINI-ULTRA) 2016.

Výsledný čas PDD je súčtom výsledných časov z Prešporského Ultra Trailu (trasa MINI-ULTRA) a Dračieho krosu (15 km trasa). Podmienkou pre úspešné absolvovanie PDD je teda úspešné dokončenie obidvoch pretekov v rámci ich pravidiel a časového limitu.

Kategórie PDD sú muži a ženy. Účastníci PDD budú klasifikovaní vo výsledkoch jednotlivých podujatí (t.j. PUT časť bude zaradená do výsledkom PUT MINI-ULTRA), ako aj vo výsledkoch PDD. Výsledky PDD budú vyhlásené na nedeľnom podujatí Dračí kros.

Upozornenie: Organizátori PUT nezabezpečujú pre účastníkov PDD nocľah počas noci zo soboty na nedeľu s výnimkou možnosti ostať počas noci v cieľovom priestore PUT (vzhľadom na pravdepodobný hluk je ďalšou možnosťou aj nocľah v prírode, napríklad pri mieste štartu Dračieho krosu ;-) ).