OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Trasa

1.) 103 km trasa PUT ULTRA (pre zobrazenie mapy kliknite na tento link)

Trasa ULTRA s dĺžkou 103 km a s celkovým stúpaním 3500 metrov vedie cez Malé Karpaty a cez mestá Bratislava a Stupava, ako aj cez obec Marianka.

Priebeh trasy ULTRA: Dúbravka - Dúbravka (kostol) - Dúbravská hlavica - Bočná cesta - Rovnica - Lipové - Sandberg - Pod Devínskou Kobylou - Devín (parkovisko pod hradom) - Úzky les - Dúbravská hlavica - Švábsky vrch - Jezuitské lesy - Kútiky - Mlynská dolina - Slavín - Pri Červenom moste - Červený most (k vojenskej nemocnici sa neschádza) - Klanec - Kamzík (bufety nad lúkou) - Pod Chlmcom - Pekná cesta, záhrady - Spariská - Pod Chlmcom - Snežienka - Za Kačínom - Sekyl - Marianka - Malinský vrch - Pánova lúka - Vypálenisko - Rača, amfiteáter (trasa sa stáča hore už pri Alpinke) - Zbojníčka - Bystrické - Svätý vrch - Klčovanice - Stupava - Stupava, Obora - Pajštún - Pod Kozliskom - Pod Dračím hrádkom - Medené hámre - Košarisko - Salaš - Biely kríž (z Bieleho Kríža vedie turistický chodník po pravej strane asfaltky až k prvým domom) - Rača, cieľ v Kultúrnom stredisku Žarnovická

GPX súbor pre 103 km trasu (vygenerovaný pomocou TuristickaMapa.sk) si môžete stiahnuť TU.

2.) 50 km trasa PUT MINI-ULTRA (pre zobrazenie mapy kliknite na tento link)

Súčasťou podujatia je trasa MINI-ULTRA s dĺžkou 50 km a celkovým stúpaním 1850 m.

Priebeh trasy MINI-ULTRA: Dúbravka - Dúbravka (kostol) - Dúbravská hlavica - Bočná cesta - Rovnica - Lipové - Sandberg - Pod Devínskou Kobylou - Devín (parkovisko pod hradom) - Úzky les - Dúbravská hlavica - Švábsky vrch - Jezuitské lesy - Kútiky - Mlynská dolina - Slavín - Pri Červenom moste - Červený most (k vojenskej nemocnici sa neschádza) - Klanec - Kamzík (bufety nad lúkou) - Pod Chlmcom - Pekná cesta, záhrady - Spariská - Malinský vrch - Pánova lúka - Zbojníčka - Rača, amfiteáter - Rača, cieľ v Kultúrnom stredisku Žarnovická

GPX súbor pre trasu ULTRA si môžete stiahnuť TU.

3.) Umiestnenie a časové limity živých kontrolných stanovíšť

Kontrola Umiestnenie Mapa Km od štartu Časový limit
K1  Dúbravská hlavica (v blízkosti cyklistického rozcestníka) Link 2,5 km Bez limitu
K2  Devín (parkovisko pod hradom Devín) Link 11 km Do 09:30
K3  Dúbravská hlavica (v blízkosti cyklistického rozcestníka) Link 15 km Do 10:30
K4  Horský park (Lesná škola) Link 25 km Do 13:00
K5  Kamzík (pri bufete Kamzík) Link 34 km Do 15:00
K6  Pekná cesta, záhrady (stan pri rozcestníku) Link 38,5 km Do 17:00
K7  Marianka (U Zeleného stromu - terasa alebo pivnica) Link 55 km Do 20:00
K8  Stupava (Šenk Mlyn) Link 77 km Do 24:00
K9  Košarisko (stan) Link 92 km Do 03:30

Na 50 km trase MINI-ULTRA sú kontroly K1 - K6  (nie kontroly K7, K8 a K9).

V prípade zmeny miesta kontroly Vás budeme informovať pred štartom.

4.) Značenie

Trasa PUT vedie po značených turistických chodníkoch, resp. po turistických značkách cez mesto. Okrem toho bude na trase umiestnené doplnkové (vlastné) značenie PUT v podobe fáboriek z výstražnej pásky, a to červeno-bielej pre trasu ULTRA a MINI-ULTRA až po Spariská (za kontrolným stanovišťom Pekná cesta), fáboriek z červeno-bielej výstražnej pásky pokračujúcich pre trasu ULTRA od Sparísk až do cieľa a fáboriek zo žlto-čiernej výstražnej pásky pre trasu MINI-ULTRA od Sparísk až do cieľa. Nočné značenie pre 103 km trasu ULTRA sa začína od 55. kilometra trasy (Marianka).

Nakoľko počas víkendu, kedy sa koná PUT, prebiehajú v Malých Karpatoch aj ďalšie crossové resp. lesné behy, účastníci PUT majú zakázané odstraňovať alebo akýmkoľvek spôsobom meniť značenie umiestnené v teréne, s ktorým sa počas trasy stretnú, aby nedošlo k narušeniu týchto podujatí. Ide predovšetkým o značenie bežeckého podujatia Dračí cross v podobe múčnych šípok na zemi a zalaminovaných ružových cedulí vo formáte A4 so šípkami na stromoch, ktoré bude v teréne umiestnené počas soboty, kedy sa koná PUT. Je samozrejmé, že sa treba držať trasy a uvedeného doplnkového značenia PUT.

Doplnkové značenie PUT bude počas priebehu podujatia zbierané členmi tzv. zadného voja, ktorý sa bude pohybovať na konci poľa účastníkov PUT na oboch trase ULTRA aj MINI-ULTRA.

5.) Povrch

Povrch je veľmi rôznorodý - lesné chodníky a cesty, kamenisté a štrkové chodníky, asfaltové chodníky a cesty. Dlhšie asfaltové úseky sa nachádzajú v úseku Mlynská Dolina - Slavín - Červený most, zo Stupavy k rázcestiu Stupava Obora a od rázcestia Rača amfiteáter na Zbojníčku a z Medených Hámrov na Košarisko.

6.) Upozornenia

  • Na úseku medzi rázcestím Švábsky vrch a Jezuitské lesy sa trasa PUT kryje s časťou 6500-metrovej trasy Behu Devínskou Kobylou (koná sa spravidla v ten istý deň). Bežci na uvedenej trase Behu štartujú podľa propozícii (2014) až o 12.00 hod., takže by ste sa s nimi nemali stretnúť. Aby sa však predišlo problémom so značením trás, od odbočky za Dúbravskou Hlavicouza Jezuitské lesy nebude umiestnené žiadne doplnkové značenie PUT. Orientovať sa tu treba výhradne podľa červenej turistickej značky.
  • Trasa PUT nezachádza k vojnovému pamätníku Slavín, stáča sa doľava k Horskému parku pri rozcestníku Slavín.
  • Trasa PUT od rozcestníka Pri Červenom moste k Červenému mostu vedie lesom, po zostupe zídete na začiatok Partizánskej lúky a ďalej popri ihriskách a schodmi hore ku Červenému mostu. K Vojenskej nemocnici sa neschádza.
  • V Stupave trasa PUT schádza ku kostolu sv. Štefana ulicou Pri Borníku a po Kalvárskej ulici, treba sledovať vlastné značenie PUT.
  • Zostupový chodník od Dračieho hrádku k rozcestiu Pod Dračím hrádkom býva často poškodený lesnými traktormi, treba ísť po okraji, kde nie je blato.
  • Na Košarisku sa nezachádza až k rozcestiu červenej, modrej a zelenej značky (trasa sa stáča už na prvom rozcestí zelenej a modrej značky).
  • Z Bieleho kríža vedie modro značený chodník mimo asfaltovej cesty - po odbočení na modrú značku na Bielom kríži stačí prejsť hneď za prvými kríkmi niekoľko metrov doprava na paralelne vedúcu cestičku. Tá vedie následne lesom po pravej strane cesty až k prvým domom v Rači.